Kúpele a Wellness pobyty | Ubytovanie Slovensko | Aquaparky a Kúpaliská | Jazykové pobyty

Katalánsko - História

  • Zájazdy
  • Autobusy
    Odkiaľ
    Kam
    Odchod
  • Knihy
Do 12. stor. patrilo Španielsko do Franskej ríše, ktorá sa neskôr rozpadla na samostatné kniežactvá. Od r. 1137 vytvorilo Katalánsko s Aragónskom úniu. Katalánci sa zúčastnili na kolonizácii Baleár, spory medzi nimi a aragónskymi kráľmi upevnili ich zvláštne postavenie, ktoré stratili v r. 1714 v rámci centralizácie štátu.

V r. 1812 bolo Katalánsko Napoleonom I. pripojené k Francúzsku. Po obnovení španielskej monarchie v r. 1814 sa zdvihlo hnutie za nezávislosť, ktoré vyvrcholilo v r.1932 vyhlásením autonómie a v r. 1934 vyhlásením samostatnej republiky.

Po víťazstve frankistov v španielskej občianskej vojne bola autonómia Katalánska zrušená.